U Domu kulture u Gudurici su svečano obeleženi 8.april Svetski dan Roma i sedam godina postojanja i uspešnog rada Društva Roma "Romano krlo" (romski glas).

Posle otpevane himne "Đelem,đelem" (Išao sam, išao), govorio je Amet Ramadanović, predsednik Društva za kulturu, obrazovanje i socijalnu integraciju Roma "Romano krlo - Romski glas". Istakao je da se puno postiglo na prevazilaženju siromaštva, ali da je ono i dalje veoma izraženo. Takođe, prema podacima sa kojima raspolaže Društvo "Romano krlo" dosta je primera, posebno među mladima, izbegavanja Roma da se izjašnjavaju kao Romi.
Inače, bez obzira na sve teškoće, Društvo će nastaviti sa brojnim aktivnostima na poboljšanju života romske populacije, kao i negovanju bogate kulturno-umetničke tradicije.
Svečanosti u Gudurici su prisustvovale delegacije nacionalnih saveta Slovenaca, Rumuna, Čeha i Makedonaca.