Ajde aktivisti, braćo i sestre građani-ke da vas čika veterinar obavesti: zadnjih desetak godina na terenu koji pokriva naša veterinarska stanica broj sitne i krupne stoke (jasnije_ ovaca, koza, svinja, svekoliko živina, goveda, sve sa podmlatkom) je opao za 50 %. I oni koji ustrajavaju u držanju životinja čine to sve nevoljnije i sve su stariji i nemoćniji. Distribucija stoke na terenu je besmisleno neravnomerna i bez trunke zdrave konkurencije u kvalitetu držanja.

Šta sam to napisao, a da već i vrapčije bande nisu svojim kljunovima izgrebale na svakom bagremu i glogu?
Napisao sam da je ova situacija opasna za javni interes.
Jeste, stoka se gaji da bi se eksploatisala (muzla, jela, klala, strugala). Ali, stoka se gaji i da bi živela. I seljak zna da voli stoku. I stoka dok živi kod seljaka generacijama živi u dobrobiti mnogo vćoj nego što je ikada može imati u bilo kojoj korporacijskoj mašini. Živi dok je seljak živ. I sve daje više i bolje, kada se podvuče crta. Verujte, ni kučeta ni mačeta neće biti ako se sav svet domaćih životinja ne uzme pod zaštitu.
Pojam domaća životinja je vezan za veštački eko sistem koji je čovek stvorio. Što bi rekao Hipokrat, ako je bolestan prst, bolestan je i čovek. I obratno. Zato i vi, kojima je na srcu beslovesno živinče sa osećajnom dušom, govorite glasno da možemo samo celi da ozdravimo. Pa mi se onda neće pričinjavati da će vaš i glodar biti konačno ljubimci.