Dom zdravlja Vršac

Obaveštavamo Vas o brojevima telefona Doma zdravlja Vršac na koje pacijenti mogu pozvati i dobiti sve informacije o respiratnoj infekciji izazvanoj korona virusom, ali i na sva druga pitanja u vezi sa trenutnom zdravstvenom situacijom.

Centar za respiratorne infekcije 013/809 000
CALL centar na koji mogu da se jave redovni pacijenti 013/830 087; 013/838 902
Hitna pomoć 013/839 538
SOS telefon za psihološku pomoć građanima 063 162 1918
Zavod za javno zdravlje Pančevo- kontakt telefon 062 886 9721
Ministarstvo zdravlja RS- kontakt telefon 064 894 5235

DOM ZDRAVLJA VRŠAC RADNO VREME  7-18h
Brojevi telefona izabranih lekara koje pacijenti mogu kontaktirati bez dolaska u zdravstvenu ustanovu

Služba za ZZ odraslih
Dr Vesna Avejić 062/8852604
Dr Adela Almažan 069/3545066
Dr Nataša Radosavljević 062/8897830
Dr Gabrijela Čoloka 062/8818089
Dr Eudjen Gina 069/3545074
Dr Jasminka Kereš Tampolja 063/7068415
Dr Maja Milovanović 062/8897824
Dr Violeta Mladenovski 0643496824
Dr Bojan Milenković 0693545038
Dr Brankica Milićević 065/8031497
Dr Nataša Rodić 062/8852629
Dr Jasna Popa 062/8852640
Dr Sava Paser 065/4206932
Dr Nataša Radosavljev 0603345547
Dr Marius Savu 063/8427949
Dr Daniela Turkoanje 062/8834943
Dr Ivana Vidojević 062/8868283
Dr Jelena Rabijac 062/8818092
Dr Danijela Janković 062/8879812

Služba za ZZ radnika
Dr Firuca Talianu Sonka 062/8851260
Dr Valerija Mohora 062/8821251
Dr Vesna Grbić Jankulov 065/3348976

Služba za ZZ dece
Dr Aleksandra Araškov 069/3545020
Dr Radoslava Koćec 062/8031548
Dr Rodika čizmaš 062/8852637
Dr Dušica Petković 064/3912080
Dr Sandro Gvozdenov 065/4550027
Dr Sanja Kasalović 064/0146889
Dr Miljana Trajković Momić 062/8879852

Služba za ZZ žena
Dr Andrea Karina Mikleu 062/8813410
Dr Denisa Graure Linca 069/3545011
Dr Dragan Kapeler 062/8818090

Služba za kućno lečenje
Dr Violeta Trifu 062/8818087
Dr Aleksandra Golubović 062/8818093

Služba za stomatološku ZZ
Dr Vesna Vlahović 062/8041248
Dr Dušica Pavkov 062/8851261
Dr Marija Turkoane 064/3940763
Dr Denisa Mikša 062/8813419
Dr Bobana Mitrašinović 069/3545068
Dr Radmila Jovanov 062/8031614
Dr Gabriel Turkoane 063/8582759
Dr Miloš Đurić 064/4788074

 

Opšta bolnica Vršac

Novi broj centrale Opšte bolnice Vršac
Umesto postojećih brojeva centrale, u upotrebi je sledeći broj telefona:

062 80.31.554


Obaveštavamo Vas da je u Opštoj bolnici Vršac otvorena još jedna info linija kojom će se obezbediti informacije za građane o broju telefona i imenu lekara ukoliko je neophodan lični kontakt pacijenta sa lekarom određene specijalnosti.

Info telefon: 062/ 8031560

Molimo sve naše građane da se koriste prevashodno brojeve telefona lekara svih specijalnosti u Opštoj bolnici Vršac.

Infektolog: 062/ 622 170
Kardiolog: 062/621 079
Endokrinolog: 062/621 272
Nefrolog: 062/ 621 252
Pedijatar: 062/621 355
Ginekolog: 062/621 328
Ortoped: 062/620 735
Hirurg: 062/621 039
Urolog: 062/621 846
Onkolog: 062/622 691